ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" : ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΄΄Υγεία για Όλους΄΄, πραγματοποιήθηκε στις 24.11.2018 Παιδιατρική κλινική εξέταση – Εμβολιασμός παιδιών Ρομά, στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας . Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την 1η Υ.ΠΕ.,την Α΄ Π.Π.κλινική Αγία Σοφία, την Παιδιατρική κλινική «ΜΗΤΕΡΑ»,το Δήμο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου.
Η Παιδιατρική κλινική εξέταση - Εμβολιασμός παιδιών, έγινε  με την Επιστημονική ευθύνη του κ. Γ. Χρούσου, Ομ.καθηγητή Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, της κ. Χρ. Κανακά καθηγήτρια Παιδιατρικής- Ενδοκρινολογίας Δ/ντρια της Παν. Παιδιατρικής κλινικής Π.Ν.Π. ''Αγία Σοφία''και της Παιδιατρικής κλινικής του «ΜΗΤΕΡΑ».
Συμμετείχαν : Οι κ. Ε.Βασιλείου παιδίατρος, παιδιατρική κλινική του «ΜΗΤΕΡΑ», Κ.Κυτούγιας Νοσηλευτής, Παν. Παιδιατρικής κλινικής Π.Ν.Π. ''Αγία Σοφία''.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο  με θέμα  : «Αντισύληψη-Θηλασμός» σε γυναίκες Ρομά από το τμήμα Οικογενειακού προγραμματισμού του Π.Ν. ΕΚΠΑ ΄΄Αρεταίειο΄΄ με  ομιλίτρια την κ.Eυη Χαραμή-Μαία,
καθώς και σεμινάριο: «Αυτοέλεγχος – Έλεγχος Μαστού», από τον Επιστημονικό φορέα «Οι γυναίκες στην Ογκολογία».

Αφίσα

Πρόγραμμα