ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΔ

 

Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης:


 
 
 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017, από ώρα 10.00 έως ώρα 12.00, στην αίθουσα του 7ου ορόφου του κτηρίου Θεμιστοκλέους 6, ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί άμεσα την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο και ώρα.13.00 έως 14.00.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2017, στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο έως ώρα 15.00 της καταληκτικής ημερομηνίας. Η ανακήρυξη των υποψηφίων Δ/ντών Τομέα γίνεται εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από τη συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής.