ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΦEK 1310/1-8-19

                                                   A N A K O I N Ω Σ H

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1310/1-8-19  (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  έξι  (6) θέσεων  καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, 15784, Ζωγράφου, τηλ.:210 7277965, 210 7277961)

ΤΟΜΕΑΣ: Φιλοσοφίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1819030319/3-5-19/4-4-19 (ΑΔΑ: Ψ3ΙΩ46ΨΖ2Ν-ΦΥΡ )

Μία (1)θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Ηθική»

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ  (Πανεπιστημιούπολη, 15784, Ζωγράφου, τηλ.:210 7274947)

ΤΟΜΕΑΣ: Θεωρητικής Χημείας-Φυσικοχημείας  Ανόργανης Ανάλυσης, Ενόργανης Ανάλυσης, Οργανολογίας και Χημικής Μηχανικής

-Αριθ. Προκήρυξης 1819031919/20-5-19/6-5-19 (ΑΔΑ: Ω3ΣΧ46ΨΖ2Ν-Ψ6Μ )

  • Μία (1)θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία-Πυρηνική Χημεία»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75,Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)

ΤΟΜΕΑΣ : Χειρουργικής

-Αριθ. Προκήρυξης 1819034952/12-6-19/5-6-19 (ΑΔΑ: ΨΩΥΣ46ΨΖ2Ν-1Θ5 )

  • Μία (1)θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»

-Αριθ. Προκήρυξης 1819034955/12-6-19/5-6-19 (ΑΔΑ: 682846ΨΖ2Ν-3Τ8 )

  • Μία (1)θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική»

ΤΟΜΕΑΣ : Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1819030818/9-5-19/24-4-19 (ΑΔΑ:ΩΙΜΖ46ΨΖ2Ν-9Υ3 )

  • Μία (1)θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»

 

-Αριθ. Προκήρυξης 1819034950/12-6-19/5-6-19 (ΑΔΑ:643046ΨΖ2Ν-4ΩΕ )

  • Μία (1)θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   8-10-19

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.