ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΦEK 1322/6-8-2019 (Τ.Γ΄)

      Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1322/6-8-2019 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις έξι (6) θέσεων καθηγητών ως εξής :

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ - Ακαδημίας 47, 10672 Αθήνα, (τηλ. 210 3688661)

Τομέας Α΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αριθμός προκήρυξης: 1819030570/7-5-2019/4-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΑΔ746ΨΖ2Ν-ΜΨ3)

Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο»

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - Πανεπιστημιούπολη, 157 84  Ζωγράφου, (τηλ. 210 7276804)

Τομέας ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Αριθμός προκήρυξης: 1819033366/30-5-2019/23-5-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΓΕ46ΨΖ2Ν-ΟΨΚ)

Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική της Κβαντικής Πληροφορίας». 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ – Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84 Ζωγράφου,  (τηλ. 210 7274193)

Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Αριθμός προκήρυξης: 1819033001/28-5-2019/22-5-2019  (ΑΔΑ: 68ΕΑ46ΨΖ2Ν-Ν4Γ)

Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία, δομή και φαρμακολογικός έλεγχος βιοδραστικών μορίων. Μελέτη του τρόπου δράσης τους σε μοριακό επίπεδο».  ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ – Θηβών 2, Τ.Κ. 115 27 Γουδή,  (τηλ. 210 7461117)

Τομέας ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθμός προκήρυξης: 1819031984/20-5-2019/11-4-2019  (ΑΔΑ: ΩΧ3746ΨΖ2Ν-ΟΜ3)

Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γηροδοντιατρική». 

Τομέας ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αριθμός προκήρυξης: 1819031983/20-5-2019/11-4-2019  (ΑΔΑ: Ω69Υ46ΨΖ2Ν-Ρ5Κ)

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοδοντική». 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 17237 Δάφνη,  (τηλ. 210 7276031)

Τομέας ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αριθμός προκήρυξης: 1819033321/30-5-2019/22-5-2019  (ΑΔΑ: Ψ57Υ46ΨΖ2Ν-Ο4Φ)

Μία (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία – Αθλητική Ψυχολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  στις 29-10-2019

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων.