ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΕΠ) ΚΑΙ (ΕΔΙΠ) ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑΠΗ