ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΥΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

 

Προκήρυξη Χρηματικού Βραβείου

για εκπόνηση δυο μελετών στον τομέα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

 

 

Το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών, απευθυνόμενο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ, προκηρύσσει, για την εκπόνηση μελέτης στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα, δύο χρηματικές βραβεύσεις και Τιμητικό Έπαινο του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη, στα ακόλουθα δύο θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου:

 

(α)       Χρέος, Προγράμματα Λιτότητας και Κοινωνικά Δικαιώματα. Η αντιμετώπι-σή τους σε Διεθνές Επίπεδο

 

(β)       Ο Έλεγχος της Κλιματικής Αλλαγής: Από το Πρωτόκολλο του Κιότο (1997) στη Συμφωνία του Παρισιού 2015).

 

 

Διαγωνισμός με καταβολή χρηματικού επάθλου βραβεύσεως:[1]

 

**        1.100  Ευρώ για τον πρώτο βραβευόμενο

**           850 Ευρώ για τον δεύτερο

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικώς στον αριθμό: 210-3610752 [μπορείτε να αφήσετε στον τηλεφωνητή πλήρες μήνυμα με τα στοιχεία σας], ώρες 3.30 μ.μ. – 5.30 μ.μ., ή μέσω email: drsamara@otenet.gr.

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, με πλήρη δικαιολογητικά ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2017.

 

(Διεύθυνση: Μέρλιν 10, 2ος όροφος, 10671, Αθήνα, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοή-σεως με την Πρόεδρο του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών, Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη στο τηλέφωνο: 210-3610752, τις ίδιες πιο πάνω αναφερόμενες ώρες).

 

 

2.

 

Η αξιολόγηση των υποβληθησομένων μελετών, θα κριθεί από Τριμελή Επιτροπή, συγκροτούμενη από το μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος, Ομότιμο Καθηγητή κ. Αντώνη Μπρεδήμα, την Πρόεδρο του Ιδρύματος, Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη και τον κ. Α.Γ., Λέκτορα Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 25 ετών.

 

 

Υποβολή Δικαιολογητικών:

 

  1. Αίτηση προς το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών, αναφέροντας επ’ ακριβώς τον τίτλο του ενδιαφέροντός σας, με τα ακόλουθα δικαιο-λογητικά και οτιδήποτε θα συμβάλλει στη συμμετοχή σας, για την συγγραφή της εργασίας και τη χορήγηση του χρηματικού επάθλου.
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου, αν υπάρχει και τυχόν άλλους τίτλους σπουδών.
  4. Φωτοαντίγραφο προηγουμένων εργασιών (δείγμα δουλειάς, που έχει γίνει, portfolio).
  5. Φωτοαντίγραφο διπλωμάτων ξένων γλωσσών.

 

 

 

Σημείωση:      Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους σε δύο αντίγραφα.

 


[1]      Η τελετή βραβεύσεως, θα γίνει σε χρόνο, που θα ανακοινωθεί από το Ίδρυμα, στον χώρο του Ιδρύματος Αγγέλου και Λητούς Κατακουζηνού.