ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΑΡΙΠΟΛΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Σαριπολείου Κληροδοτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη της τον Κανονισμό του Κληροδοτήματος Σοφίας Σαριπόλου, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση 4 (τεσσάρων) υποτροφιών για σπουδές στο εξωτερικό, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προκήρυξη διαγωνισμού Σαριπλείου κληροδοτήματος