ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ Δ/ΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓ.ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜ. ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ,ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ,ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΤΜ.ΦΥΣΙΚΗΣ

Η Εκλογή θα διεξαχθεί την   Τετάρτη 13η  Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής.

Προκήρυξη