ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής:

 

 
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 από τις 09:00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ.
 

 
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους για τις θέσεις των Διευθυντών των Τομέων που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας από τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00.