ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ε.ΔΙ.Π ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη εδώ