ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι.Φ.Ε. ΤΗΣ Σ.Θ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 31Η-08-2020

Για πληροφορίες δείτε εδώ.