ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ε.Τ.Ε.Π ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧ. ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,ΕΠΙΚΟΙΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜ. Ε.Μ.Μ.Ε ΤΗΣ ΣΧΟ?