ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΗΜ/ΝΙΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 21/7/20 ΚΑΙ 23/7/20)

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ημερομηνία εκλογών: Τρίτη 21/7/20, ώρες 08:00-16:00)

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ημερομηνία εκλογών: Τρίτη 21/7/20, ώρες 08:00-16:00)

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (ημερομηνία εκλογών: Τρίτη 21/7/20, ώρες 08:00-16:00)

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας (ημερομηνία εκλογών: Τρίτη 21/7/20, ώρες 08:00-16:00)

Τμήμα Ψυχολογίας (ημερομηνία εκλογών: Τρίτη 21/7/20, ώρες 08:00-16:00)

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ημερομηνία εκλογών: Πέμπτη 23/7/20, ώρες 08:00-16:00)

Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ημερομηνία εκλογών: Πέμπτη 23/7/20, ώρες 08:00-16:00)

Τμημα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ημερομηνία εκλογών: Πέμπτη 23/7/20, ώρες 08:00-16:00)

Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ημερομηνία εκλογών: Πέμπτη 23/7/20, ώρες 08:00-16:00)

Τμήμα Φιλολογίας (ημερομηνία εκλογών: Πέμπτη 23/7/20, ώρες 08:00-16:00)