ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 5 ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Δείτε την προκήρυξη εδώ