ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ “ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ”

Δείτε την προκήρυξη εδώ.