ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 636/22.3.21 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 636/22.3.21 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις έξι (6) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Θηβών 2, ΤΚ: 11527 Γουδί, τηλ. 210 746 1000)

Τομέας Προσθετολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 673/8-1-21/29-12-20 (ΑΔΑ: ΩΦΚΒ46ΨΖ2Ν-Α3Ν)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κινητή Προσθετική και Οδοντιατρικά Υλικά».

 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ. 15772  Άνω Ιλίσια, Τηλ. 210 727 5714, 5717, 5719, 5872)

Ιστορικός Τομέας

-Αριθ. Προκήρυξης 685/08-01-21/28-12-20 (ΑΔΑ: 6Β7Ρ46ΨΖ2Ν-ΚΩΠ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Ορθόδοξων Ευρασιατικών Εκκλησιών».

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ: 15771 Ιλίσια, τηλ. 210 727 5518, 5571, 5586, 5590)

Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 682/8-1-21/29-12-20 (ΑΔΑ: 618Η46ΨΖ2Ν-Ψ4Θ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Επιστημών από την Ύστερη Αρχαιότητα έως τους Πρώιμους Νεότερους Χρόνους».

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ: 15701, Ζωγράφου, τηλ. 210 727 6803, 6977, 6990, 6988, 6745, 6781, 6807)

Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων

-Αριθ. Προκήρυξης 680/08-01-2021/29-12-20 (ΑΔΑ: 9Β7Τ46ΨΖ2Ν-5ΛΛ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές».

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ: 15701 Ζωγράφου, τηλ. 210 727 5154, 5181, 5192, 5338)

Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και εφαρμογών

-Αριθ. Προκήρυξης 688/8-1-21/14-12-20 (ΑΔΑ: 6Ω2Χ46ΨΖ2Ν-ΝΔ4)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσες Προγραμματισμού/ Συστήματα Λογισμικού».

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ  (Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ. 15701 Ιλίσια, Τηλ: 210 727 4088, 4098, 4342, 4386, 4947)

Τομέας Οργανικής Χημείας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας

 

-Αριθ. Προκήρυξης 1413/12-1-21/7-1-21 (ΑΔΑ: Ω8ΘΟ46ΨΖ2Ν-Ζ92)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Χημεία: Οίνος και Αλκοολούχα Ποτά».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 13/6/2021.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.