ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ - ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη πρόσληψη ενός Ακαδημαϊκού Υποτρόφου - Ιατρού στο γνωστικό αντικείμενο "Γαστρεντερολογία - Ηπατολογία"

Πρόσκληση