ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΤΑΤΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ”, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  (ΠΜΣ): Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την απώτατη προϊστορία  έως την ύστερη αρχαιότητα – ArchaeologyandHistoryoftheAncientWorld: fromtheearlyprehistorytolateantiquityγια το ακαδ. έτος 2018-2019.

Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 (ΦΕΚ: 1729, τ. Β΄ 17-5-2018) και θα λειτουργήσει χωρίς δίδακτρα, βάσει του Νόμου 4485/2017.

Στόχοι του είναι:

α) η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ.

β) η οργάνωση, καθοδήγηση και υποστήριξη πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στους ανωτέρω τομείς για τη σύνταξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ).

Η διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα ορίζεται σε 4 ή 6 (κατά περίπτωση) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι ειδικεύσεις που περιλαμβάνει το ΠΜΣ είναι:

  1. Προϊστορική Αρχαιολογία
  2. Κλασική Αρχαιολογία
  3. Αρχαία Ιστορία

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 210- 7277319, email: PMS-Hist-Arch@arch.uoa.gr).

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας www.arch.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/pms-tmimatos.html και στο συνημμένο έγγραφο.

Προκήρυξη

Αίτηση