ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών τουΤμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  (ΠΜΣ): Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη Προϊστορία  έως την Ύστερη Αρχαιότητα – ArchaeologyandHistoryoftheAncientWorld: fromtheearlyprehistorytolateantiquityπροσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2020-2021.

Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 (ΦΕΚ: 1729, τ. Β΄ 17-5-2018) και λειτουργεί χωρίς δίδακτρα, βάσει του Νόμου 4485/2017 και του Κανονισμού του (ΦΕΚ 1887, τ. Β΄, 24-05-2018)

Στόχοι του είναι:

α) η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ.
β) η οργάνωση, καθοδήγηση και υποστήριξη πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στους ανωτέρω τομείς για τη σύνταξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ).

Η διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα ορίζεται σε 4 ή 6 (κατά περίπτωση) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι ειδικεύσεις που περιλαμβάνει το ΠΜΣ είναι:

  1. Προϊστορική Αρχαιολογία
  2. Κλασική Αρχαιολογία
  3. Αρχαία Ιστορία

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 210- 7277319, 210-7277887,  email: PMS-Hist-Arch@arch.uoa.gr).

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο του ΠΜΣ www.arch.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/pms-tmimatos/arxaiologia-kai-istoria-toy-arxaioy-kosmoy-apo-thn-apotath-proistoria-ews-thn-ysterh-arxaiothta.html

Υποβολή υποψηφιότητας - Δικαιολογητικά

Ιστότοπος ΠΜΣ

Δείτε την προκήρυξη εδώ