ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση για τη διαδικασία επιλογής νέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο λειτουργίας του ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ». 

Για περισσότερες πληροφορίες: