ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ"

Αιτήσεις γίνονται δεκτές κατά τα διαστήματα από 20/07/2018 - 05/08/2018 και από 20/08/2018 - 05/09/2018.

Προκήρυξη