ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ «ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ): ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών για το ακαδημαϊκό έτος2020-21


Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 7η Συνέλευση του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 (25.5.2020) αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνοϊταλικές σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση» είναι διετούς διάρκειας. Τα μαθήματα διεξάγονται είτε δια ζώσης στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ είτε με συστήματα τηλε-εκπαίδευσης. Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (www.ill.uoa.gr).