ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ & ΙΒΗΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ'' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 το ΠΜΣ "Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές".

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
http://www.hispanicstudies.spanll.uoa.gr/

Επισυνάπτεται η προκήρυξη στα
Ελληνικά και στα Αγγλικά.