ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ “ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY AND HISTORY OF ART ”, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης - ModernandContemporaryHistoryandHistoryofArtγια το ακαδ. έτος 2018-2019.

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 (ΦΕΚ: 2060, τ. Β΄ 7-6-2018) και θα λειτουργήσει χωρίς δίδακτρα, βάσει του Νόμου 4485/2017.

Στόχοι του είναι:

α) η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στO επιστημονικό πεδίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

β) η οργάνωση, καθοδήγηση και υποστήριξη πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στους ανωτέρω τομείς για τη σύνταξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ).

Η διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα ορίζεται σε 4 ή 6 (κατά περίπτωση) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι ειδικεύσεις που περιλαμβάνει το ΠΜΣ είναι:

  1. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος  
  2. Ευρωπαϊκή Ιστορία 
  3. Ιστορία της Τέχνης  

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 210- 7277319, email: PMS-Hist-Arch@arch.uoa.gr).

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο του Τμήματος www.arch.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/pms-tmimatos.html και στο συνημμένο έγγραφο.

Προκήρυξη

Αίτηση