ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ “ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY AND HISTORY OF ART”, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης – ModernandContemporaryHistoryandHistoryofArtγια το ακαδ. έτος 2020-2021.

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (ΦΕΚ: 2060, τ. Β΄ 7-6-2018) και λειτουργεί χωρίς δίδακτρα, βάσει του Νόμου 4485/2017.

Στόχοι του είναι:

α) η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στO επιστημονικό πεδίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
β) η οργάνωση, καθοδήγηση και υποστήριξη πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στους ανωτέρω τομείς για τη σύνταξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ).

Η διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα ορίζεται σε 4 ή 6 (κατά περίπτωση) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι ειδικεύσεις που περιλαμβάνει το ΠΜΣ είναι:

  1. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
  2. Ευρωπαϊκή Ιστορία
  3. Ιστορία της Τέχνης

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 210- 7277319, 210-7277887,  email: PMS-Hist-Arch@arch.uoa.gr).

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο του ΠΜΣ http://www.arch.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/pms-tmimatos/neoterh-kai-sygxronh-istoria-kai-istoria-ths-texnhs-modern-and-contemporary-history-and-history-of-art.html

Υποβολή Υποψηφιότητας - Δικαιολογητικά

Ιστότοπος ΠΜΣ

Δείτε την προκήρυξη εδώ