ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ", ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχολική Ψυχολογία" με δύο κατευθύνσεις:

α) Σχολική Ψυχολογία και β) Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως και 30/4/2017 αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή τα δικαιολογητικά τους, στο Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, κυψέλη 504, υπόψη κας Θεολόγη. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο.: 210-7277559