ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET

 

Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet προκηρύσσει 1 θέση ερευνητή  στο παρακάτω αντικείμενο: 

 

Η ΕΕ, η Ελλάδα και η Προσφυγική Κρίση – Εξωτερικές πτυχές της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και της Ελλάδας

 

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με έμπειρα στελέχη διοίκησης και ερευνητές και να εξοικειωθεί με όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του έργου του Κέντρου.

 

Μετά το πέρας της υπηρεσίας του/της θα χορηγηθεί βεβαίωση προϋπηρεσίας.

 

Η θέση είναι μη-αμοιβόμενη και διαθέσιμη από την 1η Μαρτίου 2017 και για τέσσερεις (4) μήνες με προοπτική ανανέωσης.

Απαιτούμενα προσόντα:

•             Απόφοιτοι ΑΕΙ  ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ

•             Ερευνητική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο

•             Προϋπηρεσία στην υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων

•             Άριστη γνώση ξένων γλωσσών, τουλάχιστον της Αγγλικής

•             Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου

•             Διαθεσιμότητα για 3ωρη πρωινή παρουσία στα γραφεία του Κέντρου

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και την 20η Φεβρουαρίου 2017.

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι απαραίτητη η αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:jmcenter-athens[at]pspa.uoa[dot]gr  μέχρι και την Δευτέρα 20/2/2017.