ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΡΟΦΙΩΝ IKY ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκήρυξε συνολικά 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/siemens-gr/siemens-2015-16

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 8/5/2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου)