ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΣΕΟΥΛ ΓΙΑ ΤΟ SEOUL INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2018

Το Πανεπιστήμιο της Σεούλ προκηρύσσει μία (1) υποτροφία για φοιτητές και φοιτήτριες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Seoul International Summer School (SISS 2018) την περίοδο 26 Ιουνίου - 27 Ιουλίου 2018.

Καλύπτονται τα έξοδα συμμετοχής, διαμονής και το κόστος ορισμένων εκδρομών/πολιτιστικών εκδηλώσεων. Δεν καλύπτεται το αεροπορικό εισιτήριο, κόστος διατροφής και άλλες δαπάνες. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο επισυναπτόμενο φυλάδιο.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του ΕΚΠΑ που τα ενδιαφέροντά τους εμπίπτουν στα πεδία των παρεχόμενων αντικειμένων σπουδών, όπως αυτα περιγραφονται τόσο στο επισυναπτόμενο έντυπο όσο και στην ιστοσελίδα   http://global.uos.ac.kr  την οποία παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμβουλεύονται προκειμένου να αντλήσουν κάθε άλλη πληροφορία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και τις 20 Μαρτίου 2018 στο κεντρικό Πρωτόκολλο του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημίου 30, 10679, Αθήνα) υπόψιν κ. Μαρίας ΒαρδάκηΤμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων. Αιτήσεις που θα έχουν κατατεθεί με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψιν.

Διαδικασία επιλογής:

Η Επιτροπή  Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  θα προβεί στην επιλογή των πλέον επικρατεστέρων υποψηφίων. Τα κριτήρια της επιλογής θα είναι:

- Αποδεδειγμένη άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2. Απαιτείται επισύναψη αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, όπως αναφέρεται στην αίτηση.

- Αναλυτική βαθμολογία, από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος αριθμητικά.

- Συνοπτική παρουσίαση του λόγου για τον οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για το πρόγραμμα αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία παρέχονται από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (υπόψιν κ. Μαρίας Βαρδάκη, τηλ. 2103689731, email: mvardaki@uoa.gr)

Φυλλάδιο

Αίτηση Υποτροφιών