ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ SYLFF ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 23 Οκτωβρίου  2019

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προκηρύσσει στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund), για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, έξι (6) υποτροφίες, κάθε μία ύψους 8.300 δολαρίων, σε φοιτητές/φοιτήτριες ηλικίας έως τριάντα (30) ετών που έχουν γίνει δεκτοί ή είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Διδακτορικό Πρόγραμμα Σχολών ή Τμημάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.

Διαχειριστής του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF είναι διεθνώς το Ιαπωνικό Ίδρυμα "The Tokyo Foundation".

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους αποκλειστικά στις Γραμματείες των Σχολών ή Τ μημάτων, στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τους σπουδών.

Προκήρυξη  ( http://www.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/sylff/2019-20/SYLFF_ANNOUNCEMENT.2019-2020.docx )

Εντυπο αίτησης  ( http://www.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/sylff/2019-20/SYLFF_aitisi.2019-2020.docx )

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του Πανεπιστημίου  στο http://www.interel.uoa.gr/dpt-intern-eu/inter-bil/programma-sylff.html