ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 3 ΜΗΝΩΝ

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 634.384,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Υποβολή προσφοράς μέχρι την Τρίτη 21.09.2021, ώρα 13:30
Η διαδικασία διενεργείται με τη διαδικασία της απ'ευθείας αναθέσεως δυνάμει των ισχυουσών διατάξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.