ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΙΩΑΝΝΑΣ

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με τη διάταξη του κληροδοτήματος «Ιωάννας Σπητιέρη ή Σπητέρη», προκηρύσσει, εις μνήμη Αντωνίου και Ιωάννας Σπητέρη, τη χορήγηση μίας (1) δωδεκάμηνης μεταπτυχιακής υποτροφίας στην Γαλλία, στον Τομέα της Τέχνης: γλυπτική ή ζωγραφική ή χαρακτική ή θεωρία της τέχνης, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με τα ανωτέρω δικαιολογητικά το αργότερο έως 8/5/2020 στην ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, 171 21 Ν. Σμύρνη, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 9333702.

Ιστοσελίδα: www.estia-ns.gr, E-mail: info[at]estia-ns[dot]gr

H Πρόσκληση