ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Σύνδεσμος πρόσκλησης υποβολής: http://www.icte.ecd.uoa.gr/images/prosklisi_2020-2021.pdf.

Hμερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: 11-09-2020

Έναρξη Προγράμματος Σπουδών 2020-2021: Φεβρουάριος 2021

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ ΤΠΕΕ: www.icte.ecd.uoa.gr

Πληροφορίες: Φραντζέσκα Μπόθου, τηλ. 2103688042, icte[at]ecd.uoa[dot]gr