ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΜΟΥΛΑΣ "ECONOMY CLEANERS"ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ