ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

 Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος στη συνεδρία της 2ας-8-2018 αποδέχθηκε ομοφώνως πρόταση του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων κ. Κων. Μπουραζέλη και αποφάσισε την καθιέρωση Ειδικής Διάκρισης για φοιτητές του ΕΚΠΑ, όπως προτείνεται κατωτέρω:

Με αφορμή και την πρόσφατη βράβευση φοιτητή του Μαθηματικού Τμήματος σε διεθνή φοιτητικό διαγωνισμό στη Βουλγαρία και για την σαφέστερη διάκριση τέτοιων περιπτώσεων και από την πλευρά του ΕΚΠΑ, προτείνεται:

  •  Η καθιέρωση του τίτλου «Ολυμπιονίκης του Πνεύματος» για τους φοιτητές που επιτυγχάνουν τέτοιες διακρίσεις.
  •  Η απονομή του τίτλου αυτού μετά από εισήγηση-ενημέρωση του καθ' ύλην αρμοδιότερου Κοσμήτορα και σχετική απόφαση της Συγκλήτου.
  •  Η εξέταση της δυνατότητας κάλυψης των εξόδων μετάβασης-επιστροφής από τον τόπο της διοργάνωσης, έστω εν μέρει, για τους φοιτητές αυτούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.

Με το μέτρο αυτό θα ενθαρρυνθεί οπωσδήποτε η δραστηριότητα των φοιτητών μας σε διεθνή πλαίσια και θα ενισχυθεί το βιογραφικό τους, αλλά και η εικόνα του Πανεπιστημίου Αθηνών με την διεκδίκηση και κατάκτηση τέτοιων τίτλων.