ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ QS (QUACQUARELLI SYMONDS)

Σημαντική βελτίωση της θέσης του ΕΚΠΑ στην Κατάταξη Θεματικών Περιοχών και  Επιστημονικών Αντικειμένων της QS (Quacquarelli Symonds)

 

Από την παγκόσμια ομάδα αναλυτών ανώτατης εκπαίδευσης της  QS  (Quacquarelli Symonds), δημοσιεύθηκε στις 3 Μαρτίου 2020, ο Πίνακας Κατάταξης Πανεπιστημίων σε επιμέρους θεματικές περιοχές και εξειδικευμένα επιστημονικά αντικείμενα.

Η συγκεκριμένη κατάταξη αξιολογεί τα Πανεπιστήμια σε πέντε (5) βασικές θεματικές περιοχές σπουδών και έρευνας, όπως προσδιορίζονται από τη μεθοδολογία της QS, (Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες της Ζωής και Ιατρικής, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και Διοίκηση, Μηχανική και Τεχνολογία) αλλά και σε  48 επιμέρους επιστημονικά πεδία - ειδικότητες που αποτελούν υποσύνολα των πέντε βασικών.

Πατήστε για πλήρη προβολή κειμένου