ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ «US NEWS - BEST GLOBAL UNIVERSITY RANKINGS 2019»

Μία πολύ σημαντική διάκριση για τη Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιφύλασσε η δημοσίευση  από τον ειδησεογραφικό οργανισμό US News”, της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων «US News - Best Global University Rankings 2019». Πρόκειται για μία από τις επτά πιο σημαντικές κατατάξεις, στην οποία τα Πανεπιστήμια κατατάσσονται τόσο σε συνολικό επίπεδο όσο και σε επιμέρους επιστημονικούς τομείς και γνωστικά πεδία.

        Σύμφωνα με αυτή το Τμήμα Φυσικήςτου ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 177η θέση παγκοσμίως, στο επιστημονικό πεδίο των «Φυσικών Επιστημών».  Από τα 1250 Πανεπιστήμια που έχουν συμπεριληφθεί στη γενική κατάταξη, 600 μπήκαν στην ειδική κατάταξη του επιστημονικού αντικειμένου των Φυσικών Επιστημών, με το Τμήμα Φυσικής  του ΕΚΠΑ να είναι ένα από αυτά.

Το «U.S. News & World Report» αξιολογεί τα 1250 καλύτερα Ιδρύματα σε επιμέρους τομείς χρησιμοποιώντας στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία ένα ευρύ φάσμα 11 διαφορετικών κριτηρίων:

 1. Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%)
 2. Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%)
 3. Δημοσιεύσεις(15%)
 4. Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%)
 5. Σύνολο αναφορών (15%)
 6. Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%)
 7. Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (5%)
 8. Διεθνείς Συνεργασίες (5%)
 9. Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων (5%)
 10. Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1%  (5%)
 11. Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται για το επιστημονικό πεδίο Φυσικών Επιστημών του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ που έχει συμπεριληφθεί στην παγκόσμια κατάταξη, η επίδοση του και η θέση του στους συγκεκριμένους δείκτες.

Πίνακας 1: Η θέση – επίδοση του επιστημονικού πεδίου των « Φυσικών Επιστημών» του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ με βάση τους έντεκα (11) δείκτες  του πίνακα Κατάταξης US News - Best Global University Rankings

Δείκτης – Κριτήριο

Θέση του ΕΚΠΑ

2019

Θέση «Φυσικών Επιστημών» παγκοσμίως

177

Συνολική Επίδοση –Βαθμός στον Τομέα των Φυσικών Επιστήμων

65,1

Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%)

472

Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%)

177

Δημοσιεύσεις Φυσικών Επιστήμων (15%)       

142

Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%)

152

Σύνολο αναφορών Φυσικών Επιστήμων (15%)

89

Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%)

72

Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (5%)

80

Διεθνείς Συνεργασίες (5%)

317

Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων (5%)

64

Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1%  των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)

76

Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)

145

Πηγή: US News - Best Global University Rankings

https://www.usnews.com/education/best-global-universities/university-of-athens-504988

 

Θα πρέπει μάλιστα να επισημανθεί ότι με βάση τη βαθμολογία που έλαβε το Τμήμα στους επιμέρους δείκτες βρίσκεται:

 • στην 64η θέση παγκοσμίως στο ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων.
 • στην 72η θέση παγκοσμίως στο αριθμό δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων.
 • στην 76η θέση παγκοσμίως στον αριθμό άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1%  των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές.