ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ