ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ συμμετέχει σε διάφορες δράσεις για την υποστήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές πρόσφατες πυρκαγιές. Συγκεκριμένα:

  1. Έχει θέση στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας Ομάδα Εθελοντών Προπτυχιακών Φοιτητών και Νοσηλευτών Μεταπτυχιακών Φοιτητών

  2. Το ΠΜΣ «Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας» θα συμβάλει στη σειρά δράσεων με το ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

  3. Έχει καλέσει εργαζόμενους και φοιτητές που μπορούν να προσέλθουν στις αιμοδοσίες και να προσφέρουν αίμα για τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη

  4. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν μέσω Επιστημονικών και Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών σε Δράσης άμεσης και μακροπρόθεσμης υποστήριξης πυροπαθών Παιδιών και Ενηλίκων