ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΕΞΑΜΕΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY (SWJTU) ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. καθηγητή Μελέτιου-Αθανάσιου Δημόπουλου και του Αναπλ. Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, καθηγητή Θωμά Σφηκόπουλου με εξαμελή αντιπροσωπεία του Southwest Jiaotong University (SWJTU) της Κίνας, αποτελούμενη από τον Πρύτανη καθηγητή WANG Shunhong, την Αντιπρύτανη καθηγήτρια WANG Xiaoru, τους Κοσμήτορες τριών Σχολών του SWJTU καθηγητές PU Qianhui, PAN Wei και LIU Xiaobo, καθώς και τον καθηγητή LI Zizhong. 

Το Southwest Jiaotong University ιδρύθηκε στο Chengdu το 1896, είναι από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Κίνας με ειδίκευση στη μηχανική και τις εφαρμογές της, αλλά και με ιδιαίτερη δυναμική και εξέλιξη τα τελευταία χρόνια στον τομέα της Πληροφορικής. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, δεδομένης και της επί σειρά ετών συνεργασίας μελών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α. με τους ομολόγους τους καθηγητές και ερευνητές στο SWJTU αλλά και στο Institute of Mobile Communications, και στόχος της επίσκεψης ήταν η δυνατότητα διεύρυνσης αυτής της συνεργασίας στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής, οράματος και στόχων των δύο Πανεπιστημίων.

Συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας σε κοινούς τομείς ενδιαφέροντος των δύο πλευρών, η ανταλλαγή φοιτητών, ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού, η δημιουργία κοινών μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων και αποφασίστηκε η επισημοποίηση της συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων μέσω διμερούς συμφωνίας συνεργασίας. Λόγω της μακρόχρονης ερευνητικής συνεργασίας μελών ΔΕΠ των Τμημάτων Πληροφορικής των δύο Πανεπιστημίων - ως παράδειγμα αναφέρουμε ότι ο καθηγητής Π. Μαθιόπουλος είχε εκλεγεί Guest Professor το διάστημα 2008 - 2013 στο SWJTU -  αποφασίστηκε να επικεντρωθεί η συνεργασία αρχικώς σε τομείς σχετικούς με τα αντικείμενα της Πληροφορικής και στη συνέχεια να διευρυνθεί σε άλλες επιστημονικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα δύο Ιδρύματα.