ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Την Τρίτη 30 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκης Κεραμέως, του Υφυπουργού Παιδείας αρμοδίου για θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καθηγητή Βασίλη Διγαλάκη και του Γενικού Γραμματέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης κ. Απόστολου Δημητρόπουλου με τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ Θάνο Δημόπουλο και τον Αντιπρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Θωμά
Σφηκόπουλο.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου του αρχαιότερου Πανεπιστημίου της χώρας και με κατοχυρωμένη την ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών και την ακαδημαϊκή ελευθερία στη διδασκαλία και στην έρευνα, ετέθησαν υπόψιν της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας τα παρακάτω:

1. Υποστελέχωση του ΕΚΠΑ που αφορά σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό. Ειδικά για τα μέλη ΔΕΠ τονίστηκε η σημασία της διατήρησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου με βάση το οποίο εάν μία θέση ΔΕΠ κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο, προκηρύσσεται εκ νέου στο ίδιο ΑΕΙ.

2. Υποχρηματοδότηση του ΕΚΠΑ με αίτημα για έκτακτη επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού εντός του μηνός Σεπτεμβρίου ούτως ώστε τα χρήματα αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους.

3. Ανάγκη για νομοθετικές ρυθμίσεις που θα περιορίσουν τη γραφειοκρατία με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και θα διευκολύνουν την αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΚΠΑ.

4. Προγραμματισμός για την μισθολογική και συνταξιοδοτική αναβάθμιση των εργαζομένων σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

5. Επιτάχυνση των διαδικασιών εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας για την έγκριση νέου Οργανισμού και Οργανογράμματος του ΕΚΠΑ.

6. Απλοποίηση των διαδικασιών για τη λειτουργία Ξενόγλωσσων Προπτυχιακών Προγραμμάτων και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Ενίσχυση των Ξενόγλωσσων ΠΜΣ χωρίς να απαιτείται ο έλεγχος Πτυχίων από τον ΔΟΑΤΑΠ.

7. Συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας ούτως ώστε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη αλλά μη αποκλειστική απασχόληση των Πανεπιστημιακών Ιατρών οι οποίοι εργάζονται σε Πανεπιστημιακές Κλινικές ή Εργαστήρια που είναι τοποθετημένα σε Nοσοκομεία του ΕΣΥ. Διευκρινίστηκε ότι αυτή η ρύθμιση θα μπορούσε να εξομοιώσει τις εργασιακές σχέσεις των μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής με αυτές των μελών ΔΕΠ των άλλων Τμημάτων και Σχολών του ΕΚΠΑ.

8. Συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας ούτως ώστε να δημιουργηθούν νέοι Οργανισμοί για Νοσοκομεία του ΕΣΥ στα οποία είναι εγκατεστημένες Πανεπιστημιακές Κλινικές ή Εργαστήρια οι οποίοι να προβλέπουν συμμετοχή μελών ΔΕΠ στα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων καθώς και τη δυνατότητα τους να καταλαμβάνουν θέσεις Προέδρων Επιστημονικών Συμβουλίων και Διευθυντών Ιατρικής Υπηρεσίας. Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν με την επαναφορά του θεσμού του Αναπληρωτή Διοικητή Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της Ιατρικής Σχολής και του ΕΚΠΑ στην επιλογή της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

9. Αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες εκ μέρους της διοίκησης του ΕΚΠΑ για την λειτουργία των νέων τμημάτων του Συγκροτήματος του Κέντρου και του Συγκροτήματος Ευρίπου.