ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ