ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΘΑΑΕ)

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώθηκε επισήμως, με την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων από την ΕΘΑΑΕ, η πιστοποίησητεσσάρων ακόμη Προπτυχιακών ΠρογραμμάτωνΣπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόκειται για τα ΠΠΣ των Τμημάτων Φιλολογίας, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Φαρμακευτικής και Νοσηλευτικής.   Για τα εν λόγω ΠΠΣ το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, κατά την 2η συνεδρίαση του στις 29/05/2020, έκανε δεκτές τις Εκθέσεις των αντίστοιχων κατά Τμήμα Επιτροπών  Πιστοποίησης βάσει των οποίων:

(α) το ΠΠΣ του Τμήματος Φιλολογίας συμμορφώνεται πλήρως με τιςΑρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Με βάση τα ανωτέρω το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας,  με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών από 29/05/2020έως 28/05/2024.

(β) το ΠΠΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τιςΑρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Με βάση τα ανωτέρω το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,  με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών από 29/05/2020έως 28/05/2024.

(γ) το ΠΠΣ του Τμήματος Φαρμακευτικής συμμορφώνεται πλήρως με τιςΑρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Με βάση τα ανωτέρω το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής, με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών από 29/05/2020έως 28/05/2024.

(δ) το ΠΠΣ του Τμήματος Νοσηλευτικής συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τιςΑρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Με βάση τα ανωτέρω το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής, με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών από 29/05/2020έως 28/05/2024.

 

Η ΕΘΑΕΕ μέσω του Προέδρου της Καθ. Περικλή Μήτκαεξέφρασε στις Πρυτανικές Αρχές, στον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και τους Προέδρους των τεσσάρων Τμημάτων του ΕΚΠΑ  τα θερμά της συγχαρητήριαγια την άριστη ανταπόκριση του Ιδρύματος και των εν λόγω Τμημάτων στην διαδικασία Πιστοποίησης των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών τους.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στις Εκθέσεις Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών των τεσσάρων Τμημάτων καθώς και στις αποφάσεις της ΕΘΑΑΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε τους κάτωθι υπερσυνδέσμους στην Ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ:

Για το Τμήμα Φιλολογίας: https://modip.uoa.gr/pistopoiisi/tmima_filologias/

Για το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης: https://modip.uoa.gr/pistopoiisi/tmima_politikis_epistimis_dimosias_dioikisis/

Για το Τμήμα Φαρμακευτικής: https://modip.uoa.gr/pistopoiisi/tmima_farmakeytikis/

Για το Τμήμα Νοσηλευτικής: https://modip.uoa.gr/pistopoiisi/tmima_nosileytikis/

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων το ΕΚΠΑ διαθέτει πλέον 12 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ενώ 4 ακόμη προγράμματα ολοκλήρωσαν τη διαδικασία πιστοποίησης τους με εξ αποστάσεως διαδικασίες, στο διάστημα 15 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 2020. Εκτός από τα 16 προγράμματα που έχουν πιστοποιηθεί ή έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης τους, άλλα 15 Τμήματα του Ιδρύματος έχουν υποβάλλει με τη βοήθεια της ΜΟ.ΔΙ.Π αίτηση και φάκελο πιστοποίησης στην ΕΘΑΕΕ και αναμένουν από το Σεπτέμβριο την διαδικασία πιστοποίησηςτους.

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών, συγχαίρουμε τις διοικήσεις και το προσωπικό των Τμημάτων για την επιτυχή πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους, και τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας(ΜΟ.ΔΙ.Π)  η οποία σε συνεργασία με τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των τεσσάρων Τμημάτων και τα στελέχη της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας (για τα ΠΠΣ Φαρμακευτικής και Νοσηλευτικής), οργάνωσε και υποστήριξε αποτελεσματικά και σε υψηλό επίπεδο την διαδικασία πιστοποίησης,  από την σύνταξη του φακέλου μέχρι την ολοκλήρωση της επιτόπιας επίσκεψης των αξιολογητών.

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ