ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ

Διεθνής ομάδα ειδικών επιστημόνων με τη συμμετοχή πέντε Ελλήνων Καθηγητών (τέσσερις από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), υπό την αιγίδα της διεθνούς επιστημονικής εταιρείας «ARTERY», θέσπισαν για πρώτη φορά παγκοσμίως προτυποποιημένα πρωτόκολλα και κανόνες για την αξιολόγηση της ακρίβειας και αξιοπιστίας συσκευών για τη μη-επεμβατική μέτρηση των κεντρικών αρτηριακών πιέσεων (π.χ. στην αορτή ή την καρωτίδα). Η έρευνα δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο καρδιολογικό περιοδικό European Heart Journal το οποίο αποτελεί ένα εκ των τριών κορυφαίων περιοδικών παγκοσμίωςστον τομέα της καρδιαγγειακής ιατρικής (δείκτης απήχησης I.F. 15) και είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://academic.oup.com/eurheartj/article/doi/10.1093/eurheartj/ehw632/2964710/Validation-of-noninvasive-central-blood-pressure?guestAccessKey=cbb4dc91-1501-4fca-9da0-5f360e17dbc1

Είναι πλέον κεκτημένη γνώση ότι η πίεση του αίματος που παραδοσιακά μετράται στη βραχιόνιο αρτηρία στο άνω άκρο είναι σημαντικά διαφορετική από την πίεση στην αορτή ή την καρωτίδα που αποτελούν τις κεντρικές αρτηρίες που αιματώνουν όργανα όπως η καρδιά, ο εγκέφαλος και οι νεφροί. Προφανώς, η λειτουργία και οι παθήσεις αυτών των οργάνων επηρεάζονται περισσότερο από τις κεντρικές πιέσεις των κοντινών τους αρτηριών παρά από την πίεση στο άνω άκρο. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη εμπορικών συσκευών για τη μη-επεμβατική μέτρηση των κεντρικών πιέσεων και η ορθή αξιολόγηση και πιστοποίηση της ακρίβειάς των συσκευών αυτών είναι εξαιρετικά επιτακτική και καθοριστική για την κλινική τους εφαρμογή.