ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ Κ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ Α. ΠΟΜΟΝΗ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

H Καθηγήτρια Ιζηματολογίας, Λιθοστρωματογραφίας και Παλαιογεωγραφίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος κ. Φωτεινή Α. Πομόνη-Παπαϊωάννου ορίσθηκε Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Ανωτέρων Σπουδών για την Κουλτούρα και τον Πολιτισμό της περιοχής «Levant» (The Institute for Advanced Studies in Levant Culture and Civilization, Bucharest 21-22/11/2017, https://institutlevant.ro).


Το Ινστιτούτο Ανωτέρων Σπουδών για την Κουλτούρα και τον Πολιτισμό της Levant (ISACCL), έχει ως σκοπό την επέκταση της επιστημονικής έρευνας που αφορά την ιστορική και πολιτιστική εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής Levant (Β. Αφρική, Μέση Ανατολή, Βαλκάνια, Καύκασος), καθώς και την προστασία και διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της (γεωλογικής, βιολογικής, γεωγραφικής και αρχαιολογικής).

Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ινστιτούτου είναι ο Καθηγητής Γεωλογίας Emil Constantinescu, πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, Πρόεδρος της Ρουμανίας (1996-2000) και Επίτιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ (1997).

Το Ινστιτούτο Ανωτέρων Σπουδών για την Κουλτούρα και τον Πολιτισμό της Levant έχει αναγνωρισθεί ως Κέντρο Αριστείας από την Παγκόσμια Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών (WAAS), την Παγκόσμια Κοινοπραξία Πανεπιστημίων (WUC) και τη Γερουσία της Ρουμανίας. Μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου και της Συμβουλευτικής Επιτροπής του είναι διεθνείς προσωπικότητες του Ακαδημαϊκού χώρου.

Πρόκειται για μια κορυφαία τιμητική διάκριση και επιβράβευση της επιστημονικής και δημιουργικής δραστηριότητας της Καθηγήτριας κ. Φωτεινής Πομόνη-Παπαϊωάννου, που τιμά το Πανεπιστήμιο Αθηνών.