ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΥΡΙΑΣ DOMENICA MINNITI - ΓΚΩΝΙΑ

Η Καθηγήτρια Ιταλικής Γλωσσολογίας και Μετάφρασης του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κυρία Domenica Minniti – Γκώνια, εξελέγη μέλος του Παρατηρητηρίου για τους Ιταλισμούς στις Γλώσσες του Κόσμου (Osservatorio per l’ Italiano nel Mondo - OIM), το οποίο υπάγεται στην Accademia della Crusca, τον αρχαιότερο θεσμό της Ιταλίας (ιδρ. το 1583) για τη μελέτη, διάδοση και προάσπιση της ιταλικής γλώσσας στον κόσμο.