ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ

Ο Καθηγητής Υπολογιστικής και Ποσοτικής Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κ. Γεώργιος Μικρός εκλέχθηκε Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Ποσοτικής Γλωσσολογίας (International Quantitative Linguistics Association - IQLA). Η εκλογή
έγινε στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Ποσοτικής Γλωσσολογίας (QUALICΟ 2018) που  διοργανώθηκε στο Wroclaw της Πολωνίας (5-8 Ιουλίου 2018).

Η Διεθνής Εταιρεία Ποσοτικής Γλωσσολογίας (IQLA) έχει ως αποστολή την ενίσχυση της μελέτης της γλώσσας με την χρήση ποσοτικών μεθόδων. Σε αυτήν συμμετέχουν πάνω από 1500 επιστήμονες από 35 χώρες. Η δράση της είναι πολυσχιδής καθώς υπό την αιγίδα της εκδίδεται το διεθνές περιοδικό Journal
of Quantitative Linguistics, διοργανώνεται το διεθνές συνέδριο QUALICO καθώς και μια σειρά από θερινά σχολεία και ημερίδες εργασίας σε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο και εκδίδεται η σειρά βιβλίων Quantitative Linguistics από τον εκδοτικό οίκο DeGruyter.

Η εκλογή του κ. Μικρού στη θέση του Προέδρου στην εν λόγω Εταιρεία αντανακλά την συμβολή του στην ανάπτυξη του κλάδου της Ποσοτικής Γλωσσολογίας διεθνώς και τιμά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.