ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΟ ΕΚΠΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΕ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ U-MULTIRANK]

Το ΕΚΠΑ είναι το κορυφαίο σε επιδόσεις ελληνικό ακαδημαϊκό Ίδρυμα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κατάταξης U-Multirank]

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι Αθηνών είναι το κορυφαίο σε επιδόσεις ελληνικό ακαδημαϊκό Ίδρυμα για το 2022 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κατάταξης πανεπιστημίων  U-Multirank , η οποία υλοποιείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +, το Ίδρυμα Bertelsmann και το Santander Group.

Πίνακες κατάταξης πανεπιστημίων U-Multirank