ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΟ ΕΚΠΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Την εφαρμογή νέων μεθόδων της Τεχνητής Νοημοσύνης, για την επεξεργασία και διαχείριση δορυφορικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας, φιλοδοξεί να αναπτύξει το ExtremeEarth, ένα καινοτόμο ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται με σχεδόν 6.000.000 ευρώ από το πρόγραμμα Ηorizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία. Το ExtremeEarth συντονίζεται από τον Καθηγητή Μανόλη Κουμπαράκη του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Ο κύριος Κουμπαράκης είναι επίσης αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης.

 

Στο ExtremeEarth συμμετέχουν κορυφαία πανεπιστήμια και πρωτοπόρες εταιρείες με επιφανείς ερευνητές από τις περιοχές των Μεγάλων Δεδομένων, της Μηχανικής Μάθησης και της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης. Τα αποτελέσματα του έργου θα χρησιμοποιηθούν σε δύο κρίσιμες εφαρμογές: την Γεωργία Ακριβείας και την χαρτογράφηση περιοχών του Αρκτικού Κύκλου. Τα δορυφορικά δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν είναι από τους δορυφόρους Sentinels του Ευρωπαϊκού έργου δορυφορικής τηλεπισκόπησης Copernicus. Το έργο Copernicus παρέχει, μέσω των δορυφόρων του, ζωτικής σημασίας δορυφορικά δεδομένα έτσι ώστε να αναπτυχθούν εφαρμογές με μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να αντιμετωπιστούν κρίσιμα φαινόμενα για τον πλανήτη μας, όπως η κλιματική αλλαγή.

 

Ο συντονιστής του ExtremeEarth, Καθηγητής Μανόλης Κουμπαράκης, δήλωσε πρόσφατα: «Με το έργο ExtremeEarth, αναπτύσσουμε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης που είναι κομβικής σημασίας για την Ευρώπη με δεδομένη την τεράστια επένδυση της Ένωσης στο έργο Copernicus. Περιμένουμε στο τέλος του έργου μας να έχουμε συστήματα που θα μπορούν να διαχειριστούν αποδοτικά petabytes δορυφορικών δεδομένων, κάτι που δεν είναι δυνατόν να γίνει σήμερα. Αυτά τα συστήματα θα είναι ικανά να εξάγουν αποδοτικά γνώση που είναι κρυμμένη στα δεδομένα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε πρωτοπόρες εφαρμογές».


Ιστοσελίδα έργου ExtremeEarth: http://earthanalytics.eu/index.html
Twitter: @ExtremeEarth_EU

Καθηγητής Μανόλης Κουμπαράκης http://cgi.di.uoa.gr/~koubarak/
Ιστοσελίδα της ερευνητικής ομάδας του κ. Κουμπαράκη: http://kr.di.uoa.gr/

Δελτίο Τύπου