ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΤO ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΚΟΛΟΥΜΠΟΣ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ) ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

Το υποθαλάσσιο οικοσύστημα του ηφαιστείου Κολούμπος (Σαντορίνη), αποτελεί μια υψηλής ποιότητας Ελληνική πρώτη ύλη για την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα εύρος βιοτεχνολογικών εφαρμογών. 
Πρόσφατη γεωβιολογικη έρευνα επιστημονικής ομάδας από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποκάλυψε σημαντικά στοιχεία για την κατανόηση της ανάπτυξης των πολυανθεκτικών βακτηρίων στα αντιβιοτικά. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Scientific Reports του Nature  Group [https://www.nature.com/articles/s41598-020-79359-y].
Σύμφωνα με την δημοσίευση, οι γονιδιωματικες αναλυσεις που πραγματοποιήθηκαν αποκάλυψαν ότι τα βακτήρια του γένους Pseudomonas που απομονώθηκαν από το ενεργό υδροθερμικό πεδίο του υποθαλάσσιου ηφαιστείου Κολούμπος διαθέτουν ομάδες γονιδίων που σχετίζονται με μηχανισμούς αντίστασης των μικροβίων απέναντι σε φάρμακα.  Η μελέτη παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι το πλούσιο σε CO2, όξινο περιβάλλον του πυθμένα του ηφαιστειακού κρατήρα, λειτουργεί ως δεξαμενή μικροοργανισμών που φέρουν γενετικούς μηχανισμούς πολυανθεκτικοτητας σε σειρά φαρμάκων. Ο εμπλουτισμός του κρατήρα σε μέταλλα/μεταλλοειδή (π.χ. Sb, Tl, Ag, As, Hg, Pb, Hg) φαίνεται να ευθύνεται για την επιλεκτική πίεση  που συνέβαλε στην δημιουργία και διατήρηση των συγκεκριμένων γενετικών μηχανισμών αντίστασης, υπό τις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο υδροθερμικό πεδίο.
Η μελέτη δείχνει ότι αυτά τα γενετικά χαρακτηριστικά υπήρχαν  πολύ πριν από την χρήση των αντιβιοτικών από τον άνθρωπο και τονίζει τη σημασία της περαιτέρω μελέτης των ακραίων περιβαλλόντων και των  συναφών φυσικοχημικών παραμέτρων τους στην κατανόηση των μηχανισμών αύξησης της μικροβιακής πολυανθεκτικοτητας στα αντιβιοτικά.